Od 8 listopada 2021 r. można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Nowy dowód osobisty będzie zawierał odciski palców oraz podpis posiadacza. Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia i te dokumenty będą zawierać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

          Ze względu na konieczność pobrania odcisków palców nie będzie już możliwe składanie wniosku on-line,  wyjątkiem są tu wnioski dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane więc ich wniosek nadal można złożyć on-line.

          W związku z wprowadzeniem nowego wzoru dowodu osobistego nie będzie konieczności wymiany wydanych dotychczas dokumentów, gdyż zachowują one ważność do terminów w nich wskazanych.