W dniu 25 października ukazały się wyniki pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Niedźwiada otrzyma dofinansowanie z programu na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarle” w kwocie 3 250 000 zł a wkład własny wyniesie 250 000 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

- wyposażenie i uzbrojenie istniejącego pustego reaktora biologicznego,

- modernizacja mechanicznego oczyszczania stacji zlewnej ścieków i zbiornika osadu nadmiernego,

- rozbudowa gospodarki osadem w postaci płyty do składania osadu,

- wykonanie sterowania technologią,

- fotowoltaiczne zasilanie,

- modernizacja wentylacji budynku reaktora,

- budowa dwóch hal dla sprzętu do gospodarki wodno-ściekowej,

- modernizacja bramy wjazdowej sprzętu ciężkiego,

- rozbudowa placu manewrowego oraz ogrodzenia.