Uprzejmie zapraszam na XXXII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 800

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie XXXII posiedzenia Komisji.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji                

                                                                                              (-) Anna Daszczyk