XVIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 15:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

  5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek