Informuję, iż ze względu na wyczerpanie środków Gmina Niedźwiada nie została wybrana do dofinansowania projektu pt.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada” w ramach Osi Priorytetowej 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wniosek został oceniony na 96 pkt ze 100 możliwych, zabrakło 4 pkt w tzw. kryterium regionalnym. Kryterium to nie zostało spełnione z uwagi na fakt, iż w 2013 r. na etapie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Gmina Niedźwiada nie została wpisana jako Nowoczesna Wieś.

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii można uzyskać z programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj.: „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”. Programy te obejmują m. in. wymianę starych pieców i kotłów, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Szczegółowe informacje o programach:

  1. „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22 45 95 990 w dni robocze 8.00-15.00

  2. „Czyste powietrze” za pośrednictwem strony www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/