Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r. o wejściu w życie z dniem 25 lutego 2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 462), wprowadzającego nowe uregulowania w zakresie obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r. (207,9 KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. (187,31 KB)