ZARZĄDZENIE NR OS.0050.9.2022 WÓJTA GMINY NIEDŹWIADA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niedźwiada w 2022 roku

Zarządzenie.RO.0050.9.2022-02-22_konkurs_opp..pdf

wzor_umowy.docx

1_Oferta_realizacji_zadania_publicznego.doc

2_Sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego.doc