Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2022 r. o wejściu w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 210), wydłużającego termin obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2022 r.
 
 
Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2022 r. (230,69 KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. (185,61 KB)