BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAPRASZA:WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ POMYSŁ NA PROJEKT I NOSZĄ SIĘ Z ZAMIAREM
SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z PLANOWNYM NABOREM WNIOSKÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA DZIAŁANIE WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ