Drukuj

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii dobiegły końca. Prace budowlane wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. (Lubartów), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne koszty operacji to 2.458.600,57 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.323.649,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Pałecznica a Tarło-Kolonia oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniającą się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 DSC 1895