Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Zalecenia dla hodowców

 

Uprzejmie informuję, że z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkie Biura Geodezji, z początkiem 2020 roku rozpoczęły promocję scalania gruntów organizując szkolenia dla rolników i samorządowców na ten temat, wspólnie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. W tym celu Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie przygotowało stosowną prezentację multimedialną.

Promocja została przerwana w wyniku wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Celem promocji prowadzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest przybliżenie społeczności zamieszkałej na terenach wiejskich tematyki scalania gruntów i korzyści wynikających z realizacji scalania gruntów oraz zachęcenie do przystępowania do Programu Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego, bo tylko wtedy możliwa jest realizacja scalenia.

W celu kontynuacji działań związanych z promocją z uwagi na trwającą epidemię oraz na ograniczone możliwości dotarcia do mieszkańców województwa lubelskiego z informacjami na temat procesu scalania gruntów, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie postanowiło rozesłać pocztą materiały informacyjne na temat scalania gruntów do powiatów i gmin z terenu województwa lubelskiego.

Mam nadzieję, że nasza akcja przyniesie efekty i przyczyni się do podjęcia inicjatyw zmierzających do przystąpienia do Programu Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego a następnie do realizacji prac scaleniowych w terenie administrowanym przez Państwa jednostkę, tym bardziej, że są to działania w 100% finansowane ze środków zewnętrznych i nie wymagają ponoszenia kosztów przez beneficjentów a przynoszą wymierne korzyści.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe materiały na temat scalania gruntów oraz sposobu przystąpienia do Programu Prac Scaleniowych a następnie sposobu wdrożenia danego scalenia do realizacji dostępne są również na naszej stronie internetowej https://www.wbglubelskie.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkursy dla rolników i ich rodzin.

KONKURS

ADRESAT

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO C/KRUS

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym –bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich"

ROLNICY – osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS

15.09.2020

 

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

DZIECI, w przedziale wiekowym 11-14 lat których rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 

31.08.2020

Ogólnopolski konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika"

MŁODZIEŻ, w wieku 15-24 lata – uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym

30.09.2020

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Laureaci konkursów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Marzena Cupryn-Wasil

 

 

 

 

INFORMACJA

dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Midernizacji Rolnictwa w Lubartowie doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.

Wielu hodowców już korzysta z powodzeniem z Portalu!

Pomożemy Państwu w sprawnym korzystaniu z Portalu IRZplus.

ZADZWOŃ POD NUMERY:

81 854 62 56, 81 536 38 52

PRZEPROWADZIMY SZKOLENIE INDYWIDUALNIE DLA CIEBIE W BIURZE POWIATOWYM

Wszelkie dane na temat Portalu IRZplus są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html – znajdują się tam m.in.: filmy instruktażowe, instrukcja użytkownika Portalu IRZplus.

Adres strony internetowej Portalu IRZplus to: https://irz.arimr.gov.pl .

Pomoc techniczną można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Help Desk ARiMR.

Pytania merytoryczne użytkownicy Portalu IRZplus, dotyczące poszczególnych funkcjonalności w aplikacji mogą kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dostępny jest także bezpłatny numer infolinii ARiMR - 800 380 084.

ulotka Portal IRZplus v31

ulotka Portal IRZplus v32

W związku z obfitymi opadami deszczu nawalnego na terenie Gminy Niedźwiada proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 19) w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie internetowej www.niedzwiada.pl .

Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku).

Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.

Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr (81) 851-20-05.

Załączniki:

 

Informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło ulotkę pt.: ,,Rolnictwo dla środowiska  środowisko dla rolnictwa’’ na swojej stronie internetowej. https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46

Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

PowszechnySpisRolny lead

Szanowni Państwo!

W ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych", chciałybyśmy podzielić się z Państwem informacjami i infografikami dotyczącymi problemu suszy, w celu szerzenia świadomości społecznej na jej temat.

Z poważaniem, Studentki UJ

susza1

susza2

susza3

Pragnę poinformować o uruchomieniu w miesiącu czerwcu b.r. ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach Lubelskiego e- bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju. Zgłoszenia udziału w „Lubelskim e-bazarku" będą przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie https//polskiebazarek.pl w zakładce Lubelski e-bazarek" kontakt z doradcą LODR w Końskowoli.

Zachęcamy mieszkańców gminy do śledzenia zakładki, gdzie będzie można znaleźć kontakty do lokalnych rolników, sprzedawców/producentów branży rolniczej. W zakładce konsumenci znajdą Państwo krótką charakterystykę oferowanych produktów, proponowaną cenę oraz dane kontaktowe do producentów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni udziela Pani Sylwia Figiel – pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich - starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel: 693 901 081, 81 889 06 16.

Do pobrania: 

Regulamin Lubelskiej e-spizarni.docx

Karta zgłoszenie Lubelska e-spizarnia.doc

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Niedzwiada w dniu 11.03.2020r.(środa) o godz. 12:00.

OSOBY planujące rozpocząć działalność na terenie powiatu lubartowskiego w zakresie:

 • produkcji pierwotnej (uprawy płodów rolnych na inny niż prywatny użytek),

 • dostaw bezpośrednich płodów rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej,

 • rolniczego handlu detalicznego polegającego na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy (…) i zbywaniu takiej żywności,

są zobligowane do uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie. W ramach rejestracji działalności wskazane byłoby aby w/w osoby zgłaszały się do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie celem wyjaśnienia wymagań przepisów dla w/w działalności.

Pełny komunikat PPIS w Lubartowie

Wniosek o wpis zakładu do rejestru

 

Plik źródłowy

INFORMACJA

dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

W związku z ogłoszeniem na terenie Gminy Niedźwiada suszy proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 17) w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz w linkach poniżej. Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku). Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr 81 465 35 99.

Załączniki: