PODMIOT AKTUALNIE ODBIERAJĄCY ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul.Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel. 818552979, 818552096

PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIEDŹWIADA

1.

EKO-TRANS Sp. z o. o. Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel. 818529035

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul.Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel. 818552979, 818552096

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów, tel. 818529035

4.

FLOREKO ul. Geodezyjna 80d/11, 03-290 Warszawa; ul. Energetyków 39, 20-468 Lublin, tel. 814415151

PODMIOTY ZBIERAJĄCE SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERNIE GMINY NIEDŹWIADA

1.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Tarło 42A, 21-104 Niedźwiada

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul.Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel. 818552979, 818552096