Policja

997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Ogólnopolski numer alarmowy 112
Pogotowie Energetyczne 991

Awarie wodociągu i kanalizacji       

501 352 302
501 352 303