Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 171007_dzien_seniora oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

7 października już po raz szesnasty odbyły się gminne obchody Dnia Seniora, tym razem miejscem uroczystości była hala widowiskowo-sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Niedźwiadzie. Na spotkanie zaproszeni zostali seniorzy, przedstawiciele samorządów oraz jednostek organizacyjnych pracujących dla mieszkańców Gminy.

List Starosty Lubartowskiego do seniorówGości powitała dyrektor gimnazjum - Grażyna Szafrańska, po czym głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Janusz Marzęda, który złożył seniorom i seniorkom życzenia, a na ręce jednej z najstarszych przekazał symboliczny bukiet kwiatów. Życzenia i gratulacje złożyli również:  Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Marek Kos oraz Wicestarosta Lubartowski - Kazimierz Sysiak.

List Marszałka Wojewóztwa Lubelskiego do seniorówOkolicznościowe listy z życzeniami dla seniorów wystosowali Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski oraz Starosta Lubartowski - Fryderyk Puła. Pan Marek Kos przekazał też seniorkom kilka słodkich upominków.

W części artystycznej wystąpiła młodzież gimnazjalna, zespół dziecięcy "Promyki" oraz zespoły śpiewacze z terenu gminy. Poczęstunek dla gości i drobne upominki dla wszystkich uczestników spotkania przygotowali nauczyciele i pracownicy gimnazjum, Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną, do której przygrywał Marek Wąsik.

{galeria}171007_dzien_seniora{/galeria}